Road to Major Tncs October

ZASADY GG.Road to Major EP4

Oto zasady konkursu. Strona główna znajduje się tutaj

1. Organizatorem tego losowania (zwanego dalej "Losowaniem") jest Invicta Networks NV, zarejestrowana zgodnie z prawem Curacao, z siedzibą pod adresem Heelsumstraat 51 E-Commerce Park, Curacao, numer rejestracyjny 123787 (dalej zwana " Promotor"). Każda osoba, która bierze udział w tym Losowaniu, będzie dalej nazywana „uczestnikiem” lub „Tobą”.

2. Aby móc wziąć udział w Losowaniu, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

2.1 Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.

2.2 Uczestnik posiada zarejestrowane, aktywne konto w GG.Bet stronie internetowej.

2.3 Biorąc udział w Losowaniu, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Zasad GG.Road to Major EP4 (zwanych dalej „Zasadami”), Warunków i zasad gg.bet (https://gg.bet/en/rules) i obowiązujące przepisy.

3. Aby wziąć udział w Losowaniu, należy wykonać następujące czynności:

3.1 W czasie trwania Losowania aktywuj na swoim koncie kod promocyjny „S02E04”.

3.2. Postaw przynajmniej jeden zakład o wartości nie mniejszej niż 10 USD na wydarzenia IEM XV – New York Online, które zaowocowało Twoją wygraną.

3.3 Do losowania kwalifikują się tylko zakłady pojedyncze lub ekspresowe.

3.4. Dyscypliny IEM XV – New York Online biorące udział w losowaniu: CS:GO.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia każdego uczestnika z Losowania według własnego uznania i bez obowiązku wyjaśniania takiej decyzji. Organizator nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących wyników Losowania i zastrzega sobie prawo do zawieszenia tego Losowania lub wybrania Zwycięzcy według własnego uznania.

4. Warunki losowania.

4.1 Losowanie rozpocznie się o godzinie 16:00 6 października roku 2020 i zakończy się o godzinie 23:59 25 października 2020 roku.

4.2 Za każdy wygrany zakład (obowiązują ograniczenia z sekcji 3.2, 3.3, 3.4) na wydarzenia IEM XV – New York Online, zdobędziesz liczbę punktów równą kursowi na taki mecz (na przykład Drużyna A gra z Drużyną B .Szansa na wygraną Drużyny A w tym meczu to 2,32 i postawiłeś na to. Jeśli Twój zakład wygrał, zyskasz 2,32 punktu). Punkty zostaną przyznane dopiero po aktywacji kodu.

4.3. Uczestnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów, otrzymają następujące nagrody:

Pierwsze miejsce — słuchawki AirPods Pro. W przypadku niemożności lub trudności dostarczenia nagrody na adres zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do wpłaty równowartości 250 euro w formie premii na konto zwycięzcy w serwisie gg.bet.

Miejsca od 2 do 11 — M4A4 | 龍王 (Dragon King | Minimal Wear) skin na twoje konto Steam.

Miejsca od 12 do 31 — 10 USD kodów promocyjnych (obowiązują ograniczenia dotyczące kodów promocyjnych) na gg.bet do wykorzystania przez 1 miesiąc.

4.4. 100 najlepszych uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów podczas tego losowania, będzie kwalifikować się do 1 przepustki, aby wziąć udział w losowaniu bonusowym z szansą na wygranie wycieczki do CS:GO Major dla jednej osoby bez dodatkowych kosztów (obowiązują warunki). Aby wziąć udział w losowaniu bonusu, musisz mieć aktywne konto na gg.bet.

4.5 Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej w tym losowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, której użyli do zarejestrowania konta na gg.bet. Jeśli nie odpowiesz na taką wiadomość w ciągu 72 godzin, od momentu jej wysłania, Twoje prawo do nagrody zostanie anulowane.

5. Warunki nagrody.

5.1 Nagrody nie są zbywalne ani wymienialne na gotówkę.

5.2 Zwycięzca ponosi wyłączną odpowiedzialność za opłaty, podatki i opłaty, które mogą powstać w wyniku przyjęcia Nagrody.

5.3 W przypadku, gdy spełnione zostaną poniższe warunki, Nagroda nie zostanie dostarczona, a prawo do jej otrzymania zostanie przekazane innej osobie, która zgodnie z Regulaminem Losowania otrzymała kolejne miejsce i tak dalej, dopóki osoba nie przyjmie Nagrody:

5.3.1 Zwycięzca odmawia przyjęcia Nagrody zaproponowanej przez Organizatora;

5.3.2 Zwycięzca narusza lub w inny sposób nie może przestrzegać niniejszych Zasad lub Warunków gg.bet (https://gg.bet/en/rules);

5.3.3 W przypadku, gdy Organizator nie będzie mógł skontaktować się ze Zwycięzcą. Zasada ta ma zastosowanie, jeśli Zwycięzca po otrzymaniu powiadomienia o wygraniu Nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem w ciągu 3 (trzech) dni od daty powiadomienia.

6. Postanowienia końcowe.

6.1 Organizator i jego funkcjonariusze, agenci, licencjodawcy, podmioty stowarzyszone, wykonawcy lub inni zewnętrzni dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie, wtórne, specjalne, karne lub przykładowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym utratę przychodów lub zysków, utratę dane w jakikolwiek sposób związane z usługą lub jakimikolwiek roszczeniami, stratami lub obrażeniami wynikającymi z Twojego udziału w Losowaniu, nawet jeśli takie szkody, roszczenia, straty lub obrażenia zostały przewidziane lub możliwe do przewidzenia przez Organizatora.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, zmiany, odroczenia, zawieszenia lub anulowania niniejszego Losowania lub jakiegokolwiek jego aspektu, bez powiadomienia w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, który Organizator uzna za niezbędny.

GL & HF!